पशु पिउने पानी उपचार

 • BWS-M-G360 automatic drinking water bottle filling machine

  BWS-M-G360 स्वचालित पेयजल बोतल भरने मेसिन

  प्रयोगशाला जनावरहरूको पिउने पानी नसबन्दी प्रणाली द्वारा उपचार गरिएको बाँझो पानीलाई पानीको गुणस्तरको माध्यमिक संक्रमण रोक्नको लागि सेनेटरी पाइपलाइन मार्फत पिउने पानीको बोतल भरने मेसिनको साथ निर्बाध जोडिएको छ;

   

 • BIST-WD series animal drinking water online sterilization equipment

  BIST-WD श्रृंखला पशु पिउने पानी अनलाइन बाँझ उपकरण

  अल्ट्रा-उच्च तापमान नसबन्दी टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर, जनावरहरूको पिउने पानी उच्च तापक्रम वातावरणको माध्यमबाट हुने प्रक्रियामा र एक निश्चित नसबंदी समय कायम राख्ने, पानीमा सबै सूक्ष्मजीवहरूलाई मार्न, जनावरहरूको पिउने पानीको पूर्ण नस्यावरण प्राप्त गर्न;