IVC

  • IVC

    IVC

    शिन्वाले विभिन्न प्रकारका कृन्तक पालना उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्दछ, आईवीसी सहित, बिभिन्न आकारका पिंजरा र रैकहरू। शिन्वाले प्रयोगकर्ताहरूको विविध आवश्यकताहरू पूरा गर्न वास्तविक अवस्था अनुसार अनुकूलित सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछ।