VHP नसबंदी

  • VHP Sterilization

    VHP नसबंदी

    डिफ्यूजनल हाइड्रोजन पेरोक्साइड कीटाणुनाशकको ​​बीडीएस-एच श्रृंखलाले कीटाणुनाशक र नसबन्दी एजेन्टको रूपमा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्यास प्रयोग गर्दछ। सीमित स्थानहरू, पाइप सतहहरू र उपकरणहरूमा ग्यासहरूको कीटाणुरहित गर्नका लागि उपयुक्त।